Huisartsenpraktijk Melkweg – Amstelveen
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk Melkweg
Melkweg 2 1188 LB
Amstelveen

Uw huisarts in Amstelveen

Welkom bij de huisartsenpraktijk Melkweg.

Naast informatie over de praktijk zijn er verschillende formulieren en diensten voor u beschikbaar!

U kunt in het menu klikken op de door u gewenste knop voor meer informatie!

OPENINGSTIJDEN

De huisartspraktijk is open van maandag tot en met vrijdag van 8.00u. tot 17.00u.

’s Avonds na 17.00u. tot en met de volgende dag 8.00u. of in het weekend belt u voor spoedgevallen de huisartsenpost via 020-4562000.

Voor echte levensbedreigende situaties belt u altijd 112.

NIEUWE PATIENTEN

Helaas is de praktijk te vol en blijft daarom GESLOTEN voor nieuwe patiënten. Wij hanteren geen wachtlijsten!

Probeer een andere praktijk te bellen of neem contact op met uw zorgverzekeraar.

HUISARTS IN OPLEIDING en CO ASSISTENT

Vanaf 1 maart 2024 t/m 1 mrt 2025 werkt bij ons in de praktijk mevr. L. Sentker, huisarts in opleiding, dit is een volledig bevoegd arts die zich specialiseert tot huisarts en onder supervisie zelfstandig werkt. Mevr. J. Dickmann, co-assistent ziet patiënten voorafgaande aan de huisarts en doet alles in overleg met de huisarts.

THUISZORG/ OPNAME VERPLEEGHUIS; (helaas zijn de wachtlijsten lang)

Voor een verhuizing naar een verpleeghuis heeft u een Wlz-indicatie nodig. Dit is de toestemming om in een verzorgingshuis te wonen en gebruik te maken van de zorg die hierbij komt kijken. Goed om te weten: de Wlz-indicatie wordt gegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Ga hiervoor naar www.CIZ.nl.

Wanneer heb je recht op thuiszorg? Je hebt recht op verpleging en verzorging thuis als je een handicap, ziekte of andere beperking hebt. Hiervoor heb je een indicatie nodig. De wijkverpleegkundige bespreekt de situatie met jou en stelt de indicatie.

Huishoudelijke hulp gaat via het WMO; (neem contact op met de gemeente)

U komt in aanmerking voor een Wmo-voorziening als u voldoet aan de volgende voorwaarden: U bent niet meer zelfredzaam en u kunt niet meer meedoen in de samenleving omdat u een aandoening of een beperking hebt. Of omdat u langdurige zorg nodig hebt. U hebt geen of onvoldoende mogelijkheden het zelf op te lossen.

 VAKANTIE/ HOLIDAY:

Maandag 22 juli t/m vrijdag 2 aug

July 22 till Aug 2

Voor spoedgevallen kunt u bellen met HAP Keizerkarelpark, Lindepark 2E tel. 020-4538271 (only for an emergency)

Het laboratorium is in de maanden juli en augustus alleen aanwezig op de woensdagen.

LET OP! heeft u een afspraak met de POH Mariska of Eugenie dan gaan deze gewoon door op de praktijk

Mailen met Mariska: m.vdzwaan@hapmelkweg.nl en met Eugenie: E.verlaan@hapmelkweg.nl